Lekerekített téglalap: MAXIMUM NAPENERGIAHOZAM TÁJOLÁSSAL

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM

A napenergiát hasznosítók körében feltehetően nem köztudott, hogy több sugárenergia érkezik a Föld felszínére dél előtt, mint délután. Bár a Nap azonos ideig tartózkodik a horizont fölött mindkét idotartam alatt. Az eltérés klímarégióként év napszak és égtájirány szerint változik. A jelenség oka a légköri pára, por és szennyezők állandó mennyiségi változása, melyek elnyelik, szétszórják és visszaverik az energiát a világűrbe. Csak a légkörön kívül mérhető azonos mennyiségű Keletrol és nyugatról érkezo sugárzás. A tájolástól függő, különböző intenzitású napenergia hozam tényét bizonyítja az alábbi poláris diagram, amely bemutatja, hogy pl. függőleges felületen mért sokévi átlagban égtáj szerint miként módosul a napenergia hozam. A mennyiségek a középpontból kiindulva sugárirányban vannak felmérve. A piros szín a közvetlen sugárzást, a kék a szórt és a sárga az elobbi kettő összegét, a teljes sugárzást jelöli. Mindhárom keleti irányban megnövekedett a pólustengelyhez viszonyított elvárható szimmetrikus formához képest. Ebből következik hogy tájolással megkereshető egy adott felületnek a napenergia hozam maximumát nyújtó égtáj iránya .

           

FÜGGŐLEGES SÍK TÁJOLÁS SZERINTI NAPHŐ TERHELÉSE ÁTLAGOS MÁJUSI NAPON BUDAPESTEN

A SunArch számítógépes program klímarégiónként mért sugárzási adatok felhasználásával a maximum, vagy optimum hozamhoz tartozó tájolást , vagy dőlésszög megkeresését kínálja, bármely hasznosítási időtartamra vonatkozóan. A kereső programban szíveskedjék beírni és megnyitni a sunarch tájékoztatót Ott tovább ismereteket szerezhetünk térbeli példák segítségével a program széleskörű felhasználhatóságáról, mint épület homlokzatok, télikertek benapozás és árnyékolás tervezése, növénykultúrák legkedvezobb sor vagy kordon tájolása, elhelyezése, továbbá lejtős mezőgazdasági területek közül a legtöbb napenergát felfogó lejtő kiválasztása stb.

DR KUBA GELLÉRT

ny. egyetemi tanár

BAUSOFT KFT

www.bausoft.hu


www.poly-mix.com
www.poly-mix.hu
 www.tartoznak.hu  www.polyrehab.eu