Tisztelt Tagtársam!

Tájékoztatlak, hogy soron következő elnökségi ülésünket 2001. december 13-án 19 órakor a Fortuna Clubban tartjuk.

Napirendi pontok: Hírek: Internet elérhetőséggel rendelkező tagjaink: Göd, 2001. december 12.

Üdvözlettel

Fülöp József
ElnökTisztelt Tagtársam!

2001. szeptember 26-án a József Attila Művelődési Házban került megrendezésre tisztújító taggyűlésünk, ahol 22 fő jelent meg.

A napirend alapján először sor került az eltelt időszakban tagfelvételi kérelmet benyújtott jelentkezők bemutatására és bemutatkozására. A tagság a felvételüket megszavazta.

Tagfelvételt nyert: Ezt követően beszámoló következett az eltelt időszak eseményeiről, valamint az egyesület pénzügyi helyzetéről.

Ezután Szegedi Sándor polgármester úr tájékoztatta a megjelenteket a SAMSUNG SDI-nél várható beruházási lehetőségekről, illetve azok feltételeiről.

A taggyűlés végén sor került a tisztújítás végrehajtására. A leadott szavazatok alapján a következő időszakban az alábbi vezetőség került megválasztásra:

Elnökség:

Elnök: Fülöp József (21 szavazat), Csányi József új jelöltként 1 szavazatot kapott.

Társelnökök: Szabó Zoltán (22 szavazat), Kántor László (22 szavazat)

Elnökségi tagok: Szegedi Sándor (22 szavazat), Mógor László (22 szavazat), Dalnoki György (22 szavazat), Gusztos Gábor (22 szavazat), Szűcs János (21 szavazat), Új jelöltként Pinczehelyi Tamás 1 szavazatot kapott.

Felügyelő Bizottság:

Elnök: Dr. Horváth László (22 szavazat)

Tagok: Fleichinger Tibor (22 szavazat), Vanka László (22 szavazat)

Végül de nem utolsó sorban tájékoztatnálak benneteket, hogy 26-án a Gödi Sportcsarnokban sor került a SAMSUNG - Önkormányzat barátságos labdarúgó mérkőzésre, ami "megközelítően" 2 - 10-es eredménnyel zárult az Önkormányzat javára.Tisztelt Tagtársam!

Tájékoztatlak, hogy soron következő taggyűlésünket 2001. szeptember 26-án 19 órakor a József Attila Művelődési Ház nagytermében tartjuk.

Napirendi pontok:
  1. Új tagok bemutatása és bemutatkozása.
  2. Beszámoló az eltelt időszakról.
  3. Pénzügyi beszámoló.
  4. SAMSUNG beruházással kapcsolatos vállalkozói munkalehetőségek ismertetése (Ea: Szegedi Sándor polgármester)
  5. Tisztújítás. (A Jelölő Bizottság az anyagokat kiosztja és alapszabályunknak megfelelően lebonyolítja a választást.)
  6. Egyebek
2001. szeptember 4-én tartottuk meg aktuális elnökségi ülésünket a Zöldfa Étteremben, ahol az elnökség véleményezte az eltelt időszakban leadott tagfelvételi kérelmeket, amelyek az alábbiak voltak: Sülle Miklós (S & S Kft. - targonca forgalmazás), Bán Sándorné (Gólya falatozó - vendéglátás), Halics Sándor (Duo Saxum Bt - Építőipar és reklámgrafika), Hauck Péter (Homoksziget Kft. - vendéglátás), Kardos Péter (Printcom 2000 Kft. - Nyomdai munkák). Az elnökség a jelentkezők felvételét javasolta.

Hírek:

Göd, 2001. szeptember 20.

Üdvözlettel

Fülöp József
ElnökTisztelt Tagtársam!

Tájékoztatlak, hogy aktuális tisztújító taggyűlésünk időpontjáról a későbbiekben foglak tájékoztatni, természetesen 15 nappal a kijelölt dátumot megelőzően. Javaslatokat a jelölő bizottságnak lehet eljuttatni.

Hírek: Vendéglátás:
Zöldfa étterem - www.poly-mix.hu/zoldfa - Fleischinger Tibor
Duna Csárda - www.poly-mix.hu/dunacsarda - Sárközi Károly

Épületgépészet:
Kántherm Bt. - www.polytop.net/kantherm - Kántor László

Tehergépkocsi alkatrész gyártás, gumiszerelés és forgalmazás:
Mógor Kft. - www.poly-mix.hu/mogor - Mógor László

Vagyonvédelem:
VIDA Security Kft. - www.poly-mix.hu/vidasecurity - Vidák Árpád

Játékgyártás:
Csányi József - www.poly-mix.hu/csanyi

Fuvarozás:
Rotáció Kft. - www.poly-mix.hu/rotacio - Csonka István
Göd, 2001. június 15.

Üdvözlettel
Fülöp József
ElnökTisztelt Tagtársam!

Tájékoztatlak, hogy legutóbbi elnökségi ülésünket 2001. május 10-én tartottuk.

Itt több fontos napirendi pont mellett két új tag felvételi kérelme is elbírálásra került, amit az elnökség elfogadott. Rövid bemutatkozó anyagukat az alábbiakban olvashatjátok:

Csonka István:
2132 Göd, Szőlőkert u. 5.
Tel./Fax: 27/ 332-981
Mobil: 30/942-1563
Website: www.poly-mix.hu/rotacio
E-mail: rotacio@polymix.hu

1994. óta élek Gödön családommal és 2 gyermekemmel. 1990-től vagyok vállalkozó.

Az általam vezetett vállalkozás tevékenységi körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
* Nemzetközi és belföldi szállítmányozás
* Költöztetés
* Elektromos berendezések felújítása, karbantartása
* Autószerelés
* TEXACO kenőanyagok kis-, és nagykereskedelmi forgalmazása
* Raktározás

Cégünk állandó létszáma: 16 fő, a foglalkoztatottak száma: 30 fő.

Vidák Árpád:
2131 Göd, Jávorka S. u. 3.
Tel./Fax: 27/ 331-858
Mobil: 20/928-4862
Website: www.poly-mix.hu/vidasecurity
E-mail: vidasecurity@polymix.hu

1986 óta élek Gödön élettársammal és 2 gyermekemmel. 26 évig rendőrként dolgoztam, (ebből 12 évet Gödön) majd 1998 évi leszerelésemet követően alapítottam meg a Vida Security Vagyonvédelmi Bt-t, amely idén tavasztól már Kft-ként működik.

Élettársammal - aki fodrász - és két gyermekemmel élek együtt.

Vállalkozásom fő tevékenysége az őrző-védő jellegű, illetve egyéb biztonsági feladatok ellátása. Ezen belül vállaljuk:
* Személyek és objektumok őrzését, védését
* Rendészeti és recepciós, információs jellegű feladatok ellátását
* Önvédelmi oktatások megszervezését és lebonyolítását

Fentieken kívül szolgáltatási körünkbe tartozik még:
* Irodák-, udvarok-, úthálózatok takarítása
* Parkok karbantartása, növénygondozás

Az ülésen tárgyalt egyéb napirendi pontok tartalmát hamarosan közlöm veletek.

Fülöp József
ElnökTisztelt Tagtársaim!

Amint gondolom, már mindenki tudja, hogy a folyó hó 3-án megtartott rendkívüli testületi ülésen Szegedi Sándor polgármester hivatalosan is bejelentette annak tényét, hogy a SAMSUNG SDI a mintegy 700 millió USD összeggel kivitelezésre tervezett képcső összeszerelő gyár megépítésének helyéül városunkat választotta. (részletes beszámoló, illetve a testületi határozat anyaga az önkormányzati hírek, valamint a gazdasági lehetőségek alatt található)

A testület határozata alapján - a lehetőségekhez képest - szeretnénk a fenti beruházás gyakorlati megvalósítása során (kivitelezés, elvégzendő munkálatok, stb.) minél nagyobb részt vállalni, és ez által a helyi vállalkozóknak széles lehetőséget biztosítani.

Terveim között szerepel a beruházóval történő személyes tárgyalás lefolytatása. Amennyiben bármilyen ötlet, javaslat, valamint konkrét elképzelés jelentkezik a részetekről, kérem, hogy keressetek meg és személyesen egyeztessünk.

Fülöp József
Egyesületi ElnökTisztelt Tagtársam!

Ezúton szeretnélek tájékoztatni, hogy az aktuális taggyűlésünkre 2001. március 22-én 19 órai kezdettel került sor a St. Hubertus Étteremben (Göd, Nemeskéri u. 33.)

Napirendi pontok: Hírek: Göd Város Önkormányzata által tervezett március 15-i megemlékezések helyszínei és időpontjai az alábbiak:
2001. március 15.
9 óra: Koszorúzás Nemeskéri-Kiss Miklós emléktáblájánál. (Közreműködik: Göd Város Kamarakórusa)
9.30 óra: Koszorúzás a Petőfi szobornál.
10 óra: Ünnepi műsor a Petőfi utcai Tornacsarnokban.
Köszöntöt mond: Szegedi Sándor polgármester.
Ünnepi beszédet mond: Imre Zsolt tanár, országgyűlési képviselő.
A műsorban közreműködik: A Huzella Tivadar Általános Iskola diákjai.
Ezt követően koszorúzás a Kossuth téren.


2001. március 13.

Üdvözlettel
Egyesületi Elnök1. Az Önkormányzat - különböző megszorításokkal kiegészítve - elfogadta a 2001. éves költségvetést. Az eredeti tervezethez képest az alábbi főbb változtatások kerültek megszavazásra:

1. A költségvetéssel kapcsolatosan mindenképpen meg kell említeni azt a tényt, hogy az idei évben az Önkormányzat eleve 250 millió Ft-os hiánnyal kezdi a gazdálkodást. Ennek a hiánynak a megoldását 90 millió Ft értékben ingatlanértékesítésből, míg a fennmaradó összeg tekintetében a SIMEX befizetésekből tervezi a testület kompenzálni.

(A részletes költségvetés igény esetén nálam megtekinthető!)

3. Hosszas vita után döntéshozatalra került sor a Felsőgöd, Bozóky téren található un. "Úszó telek" (Piactér) értékesítésének ügyében is. Ez alapján a területet 7 000 Ft/m2 -es áron lehet eladni. Ezzel kapcsolatosan azonban olyan döntés is született, hogy a szóban forgó területet csak akkor lehet birtokba venni, ha az Önkormányzat a jelenlegi piac helyett újat biztosít. Ez a tervek szerint a Kisfaludy utcában található TESZ iroda udvarán kerülne kialakításra.

4. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a Gáz-Közmű vagyon mintegy 460 millió Ft-os összege a néhány beruházás fedezetéül szolgál. Valószínű, hogy a fenti összegből mintegy 60 millió Ft-ot megkap az Önkormányzat saját felhasználásra. (Gondjaink ezzel talán egy kicsit enyhülhetnek!)

5. A Helyi Kábeltelevízió bemutatkozó adása 2001. 02. 20-án ünnepélyes keretek között lezajlott. A továbbiakban ezen médián keresztül sugárzott adások semlegességének biztosítása érdekében egy ezzel a feladattal megbízott Kuratórium fog tevékenykedni.

6. A jelenlegi információk alapján esély van arra, hogy az előzőekben már említett SAMSUNG beruházás Göd iparterületén megvalósul. Generálkivitelezőt keresnek az egész project megvalósítására.

Göd, 2001. február 22.

Üdvözlettel
Fülöp József
Egyesületi ElnökTisztelt Tagtársam!

Ezúton szeretnélek tájékoztatni, hogy az aktuális elnökségi ülésre 2001. február 8-án 19 órai kezdettel került sor a Zöldfa Vendéglőben.

Napirendi pontok: Hírek:
Hirdetési területek árai
MéretNettó árBruttó ár
1/16 oldal65 mm x 23 mm2 000 Ft2 500 Ft
1/8 oldal65 mm x 45 mm3 500 Ft4 375 Ft
1/4 oldal65 mm x 91 mm6 000 Ft7 500 Ft
1/2 oldal130 mm x 91 mm10 000 Ft12 500 Ft
Teljes oldal130 mm x 182 mm18 000 Ft22 500 ft
2001. február 6.

Üdvözlettel
Fülöp József
Egyesületi ElnökMeghívó

Tisztelt Tagtársam!

Tisztelettel mehívlak 2000. november 23-án a Göd, Zöldfa Vendéglőben, 19.00 órai kezdettel megtartásra kerülő taggyűlésre, valamint az azt követő vacsorára.

Napirendi pontok: Kérlek, hogy a vacsora megrendelése érdekében távolmaradásod esetén arról tájékoztatni szíveskedj.

2000. november 15.

Tisztelettel

Kántor László
Társelnök

Fülöp József
Egyesületi Elnök


Tisztelt Gödi Vállalkozó!

Az ezredfordulót elhagyva nem lehet kétséges senki előtt, hogy a jelenlegi időszak az informatika forradalmának az időszaka, s azon belül is az Interneté. Az a felelős, vezető, vállalkozó, aki cége, vállalkozása jövőjét tervezi ma már nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a világméretű trendet.

A POLY-MIX Kft. keretein belül működő Poly-P Grafikai Stúdió felismerte ezt a növekvő igényt, és olyan komplex szolgáltatási rendszert biztosít ügyfelei részére, mely minden megrendelő számára megteremti az egyedi igényeknek is megfelelő megvalósítás lehetőségét.

Képesek vagyunk a legegyszerűbb, néhány statikus oldalból álló honlap elkészítésétől a komoly programozást igénylő, egyedi alkalmazást biztosító áruházig mindent elkészíteni. Programozóink folyamatosan képzik magukat, egyikük külföldi folyóiratban vezet programozói kurzust. (Legteljesebb referenciánk a www.poly-mix.hu címen tekinthető meg.) Az általunk készített honlapokon az üzleti élet bármilyen területén jelen lévő szolgáltatási tevékenység megjeleníthető. A teljesség igénye nélkül megemlíthetem az alábbiakat: Vendéglátás: www.poly-mix.hu/zoldfa, www.poly-mix.hu/pizzeria, fuvarozás: www.poly-mix.hu/rotacio, játékgyártás: www.poly-mix.hu/csanyi, hírközlés: www.poly-mix.hu/telhasz, stb.

Ön elhelyezheti termékeinek fényképét, valamint azok teljes műszaki leírását az Interneten. Ha nem csak bemutatni szeretné tevékenységét, termékeit, hanem értékesíteni is szeretne a világhálón keresztül, figyelmébe ajánljuk Internetes áruház megoldásunkat, amely minden olyan információt tartalmaz, ami egy megalapozott döntés meghozatalához szükséges.(www.poly-mix.hu/cikkek). Itt kell megemlíteni azt a hivatalos felmérés által bizonyított tényt, hogy százszor(!) olcsóbb a nagy forgalmú cégek részére az ügyféllel Interneten keresztül történő kapcsolatfelvétel, mint a hagyományos ügyfélszolgálati rendszeren keresztül.

"Ha konzultál több pénze marad, ezt mutatja a tapasztalat!"

Munkatársaink un. webkonzultáció keretén belül már a kezdetektől megfelelő szakmai tanácsadást tudnak biztosítani az esetleges egyedi elképzelések, üzleti tervek Internetes megjelenítési lehetőségeinek gyakorlati megvalósításához. Ezt követően a kivitelezés magában foglalja az állandó, folyamatos kapcsolattartást, így kizárt az, hogy a megrendelő nem az általa elképzelt és igényelt szolgáltatást kapja a munkafolyamat végeredményeként. Végezetül az általunk készített honlapok folyamatos fenntartására, frissítésére is lehetőséget biztosítunk, amennyiben ezt partnerünk igényli.

Stúdiónk az Internetes megjelenítés mellett nagy tapasztalatokkal rendelkezik az egyéb reklám-marketing tevékenység folytatásában is. Itt kiemelném a kiadványszerkesztést, termékkatalógusok összeállítását. Természetesen ezen kívül vállaljuk minden egyéb reklámgrafikai anyag elkészítését is. (Pl. céges szóróanyagok, dossziék, naptárak, névjegykártyák stb.)

További előny az Ön számára, hogy amennyiben nálunk készítteti el vállalkozása honlapját, akkor eddigi tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy a nyomdai termékkatalógusok elkészítése akár 30%-al is kevesebbe kerülhet az integrált anyag feldolgozási technológiánknak köszönhetően.

Ami a POLY-MIX Kft. mellett szól!

További felvilágosítással, illetve tanácsadással készségesen állunk rendelkezésére.

Remélem ajánlatunk elnyerte tetszését, és hamarosan megrendelőink között üdvözölhetjük.

Thuróczy András
marketing igazgatóForgatókönyv

A GVE 2000. november 23-án
tervezett taggyűlésének lefolytatására.

Napirendi pontTevékenység
Cseh József r. alezr. őrsparancsnok búcsúztatása, Pregun Kálmán r. fhdgy. új őrsparancsnok bemutatása.• Kupa vésetése. Kupa átadása (szöveg: I. nyugdíjba vonulásod alkalmából. Gödi Vállalkozók Egyesülete 2000.)
• Emléklap készítése, átadása.
• Pregun Kálmán rövid bemutatkozása, (egyeztetve.)
Új tagok felvételi kérelmének elbírálása során hozott döntés ismertetése, tagfelvétel.• Elnökség javaslatának ismertetése.
• 4 új tag: Huszár István, Borsos Sándor, Szémüller József, Szabó József
• (meghívókat átvették, szakmai önéletrajzok bekérve)
• Szavazás végrehajtása, jkv. elkészítése.
• Észrevételek a jelöltekkel szemben.
"Internet az üzleti életben" - bemutató és tájékoztató, ezzel párhuzamosan "családi archívum" anyagának ismertetése.Vacsora
• Előadás bevezetése (Fülöp József)
• Laptop, monitor
• megrendelőlapok, szerződés nyomtatványok.
• digitális fényképezőgép
• Névjegykatalógus
Elnöki beszámoló az eltelt időszak eseményeiről.• Samsung beruházás
• Strand ügy
• BSA téma
• Volt BM üdülő
2000 október 26.

Samsung beruházás indulna a gödi ipar területen, 200 millió USD értékben.
Amennyiben az önkormányzat adókedvezményt 10 évre biztosít.
támogatom

nem támogatom

2000 augusztus 8

Tisztelt Tagtársunk!

Értesítelek, hogy augusztus 17-én 19 órai kezdettel taggyűlést tartunk, melyre ezúton tisztelettel meghívlak.

A taggyűlés helye a volt Gólya vendéglő mögötti új POLY-MIX üzlet.

A találkozó programja:

• Beszámoló az Egyesület életében történt eseményekről.
• Tagdíjak rendezése.
• Új üzleti, gazdasági lehetőségek városunkban.
• Új beruházások indulása - és az ezekhez kapcsolódó, gödi vállalkozókat érintő lehetőségek.
• A legfontosabb Önkormányzati határozatok, események, melyek hatással lehetnek Egyesületünkre és általában a gödi vállalkozókra.
• Augusztus 20-i események, rendezvények ismertetése, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok.

Itt jegyezném meg, hogy az ünnep alkalmából a Várdombot rendbe tesszük, kicsinosítjuk. Ennek a munkának egy része már elkezdődött (külön köszönet illeti meg ebben Nagy Gábort, aki önerőből asztalokat, padokat és játékokat rakott ki a területre), más része még ezután következik. Kérek minden vállalkozót, aki érintettek e területen - de persze másokat is, hogy erejükhöz mérten segítsenek a Várdomb ünnephez méltó rendbehozatalában.

Egyéb rövid hírek

Ettől a számtól a Hírlevél olvasható az interneten is a POLY-MIX Kft. honlapján. Ugyancsak itt új szolgáltatást indítunk el: a BauData építőipari információs céggel kooperálva építőiparral, építőipari beruházásokkal kapcsolatos üzleti lehetőségeket helyezünk el a GVE oldalain belül. Mindkettő elérhetősége: www.poly-mix.hu/gve Ezek az információk korrektek, minden esetben valós lehetőségeket rejtenek magukban. Az infó tartalmazza, hogy az adott beruházás milyen fázisban van, mekkora a volumene, igen sokszor a kivitelező vagy a megrendelő elérhetőségét is. Remélem, tagságunk hasznosítani tudja ezeket az üzleti információkat. Fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy Egyesületünk adatait feltettük az internetre, és folyamatos bővítéssel, fejlesztéssel el szeretnénk érni, hogy a tagjegyzék mellett előbb-utóbb olvashatóak legyenek itt régebbi és újabb határozataink is. Ugyanitt lehetőség van arra, hogy rövid, képes ismertetőt jelentess meg cégedről, vállalkozásodról, annak profiljáról. Ezt a kedvezményes lehetőséget csak tagjaink számára biztosítjuk.

Végül szeretnélek meghívni a taggyűlésünket követő kis fogadásra is, melynek keretében nyitnánk meg hivatalosan is új üzletünket a Gólya területén.

Üdvözlettel:
Fülöp József és Kántor László "vendéglátók"
2000 április 25

A múlt időszak eseményeiről

Lukács László (a strand volt bérlője) január hónapban bejelentette egyesületünkből való kilépését a kellemetlenségek elkerülése végett. A Zöldfában tartott évzáró bankettünkön történtek után döntött így. Ebből az esetből néhány tanulságot le kell vonnunk:

Önkormányzati és gazdasági hírek

Felhívjuk egyesületünk tagjainak figyelmét, hogy a GVN internetes változatában további információkat helyezhetnek el vállalkozásukról. Az oldalak elérhetők: www.polymix.hu címen.
Egyesületünk minden tagját családjával együtt meghívjuk az április 30-i POLY-MIX Vándorkupára!1999 december 9

Értesítünk, hogy 1999. december 16-án 19 órától 2000. évet köszöntő ünnepi taggyűlést és bált tartunk, melyre szeretettel meghívunk családoddal együtt. A Gödi Vállalkozók Egyesülete báljának helyszíne a Zöldfa vendéglő lesz. Bővebb felvilágosítással ebben az ügyben Mógor László és Kántor László rendelkezik.

A múlt időszak eseményeiről

Mielőtt ismertetnénk az ünnepi taggyűlés és bál programját, rövid emlékeztető az előző taggyűlésünkön elhangzott legfontosabb témákról.

További hírek

Olasz befektető érdeklődik egy vízi szórakoztató központ létrehozása iránt, mely a leadott anyag szerint 1-1,5 milliárdos fejlesztés lehet. Ez a tervezett fejlesztés természetesen alapjaiban érinti a strand környezetét.

Mi várható a 16-i találkozónkon?

Kérünk minden tagtársunkat, gondolkozzon el rajta, hogyan, milyen formában tudnánk testületileg megemlékezni az ezredfordulóról, arról a jeles alkalomról, melyre csak 33 nemzedékenként kerülhet sor. Javaslataitokat szívesen meghallgatjuk találkozónkon.

És végül ezúton kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évezredet!1999 augusztus 14

Tisztelt Vállalkozó Társunk!

Néhány szóban ismertetném az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit.

Mint értesültetek róla, Göd város lett. Az ehhez kapcsolódó ünnepségek pontos forgatókönyvét a alább megtalálhatjátok. Ugyancsak olvashattok néhány mondatot Göd eddigi történetéről (E jeles alkalomból nem árt felfrissíteni az idevágó ismereteinket…). Polgármester úr kérése az egyesülethez, hogy a város ünnepi rendezvényeihez anyagilag járuljunk hozzá. Szabó Zoltánnál vagy nálam kérem befizetni Göd Közalapítvány számlájára. 300-400 000 forintot várnak el az egyesülettől. Az előkészületeket számos társunk már aktívan segíti.

A közelmúlt új problémája, hogy az esőzések sok gondot okoztak, tetemes rendkívüli kiadást jelentettek. Felkérek minden tagunkat, szimpatizánsunkat, hogy szakmailag rossz kivitelezésnél értesítsék az építési hatóságokat, illetve környezetüket úgy alakítsák, hogy a belvíz ne tudjon ilyen károkat okozni.

Néhány rövid hír...

Göd rövid története

Göd első jelentősebb épületét, a római erődöt Frigeridus vezér építette 374-ben a kvádok elleni védekezésül. Bizonyíthatóan volt avar kori, majd honfoglalás kori földvár is Gödön. Az Árpádkorban már falu létezett itt, a mai Templomdombon állt. Göd első okleveles említése 1255-ből való, IV. Béla királyunk egy okleveléből került elő. Ebben az időben a Tétény nemzetség kezén volt a település egészen 1317-ig, amikor Károly Róbert Széchy Dénesnek adta a területet. 1579-ig volt Göd a Széchyek kezén, tőlük a Madách családhoz került a település elméletben. A gyakorlatban a török időkben ez nem tudott megvalósulni, a község állandó felvonulási terepe volt a különböző hadaknak (Volt olyan év, hogy négyszer vonultak itt át seregek.). A török kiűzése után a Grassalkovich birtok része lett Göd. Tőlük bérelte ezt a területet a bajor származású Franz Mayer, aki a kor szokásai szerint magyarosította családját. Fia, Mayerffy József már Széchenyi és Wesselényi barátja, nevéhez fűződik az első magyar nyelvű harang öntése. Területünk fejlődésében jelentős dátum az 1846-os év, a vasútépítés megkezdése és az ehhez kapcsolódó parcellázások. Ekkor tűnik fel itt Arany László, Nemeskéri Kiss Miklós, gróf Szepény Gyula neve, akik igen sokat tettek településünk felvirágoztatása érdekében (És ezt szó szerint is vehetjük ebben az esetben, mivel ekkor keletkeztek azok az arborétumok, amiket ma Biológiai Intézetnek és Kiserdőnek nevezünk…). Kevesen tudják, hogy Művelődési Házunkat régebben Biciklista Nagyvendéglőnek hívták az első magyarországi országúti kerékpárosverseny emlékére. Ennek a századnak az elején Göd két társadalmi irányból is kapott betelepülőket. Egyrészt a felső tízezer tagjai építettek itt villákat, másrészt a Trianon után elcsatolt területekről menekített tisztviselők, állami alkalmazottak jutottak itt fedélhez. Az 1920-as években a fejlődés eredményeként mind Felsőgöd, mind Alsógöd önálló községgé lett. Az egyesített, nagyközséggé vált településünk életében a 60-as években a korszerű elektromos hálózat kiépítése; a 70-es években az önálló ivóvíz rendszer létrehozása, a 80-as években a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, a 90-es években a telefonhálózat kiépítése volt a meghatározó fejlesztés. Jelenünkről pedig mindenki kialakíthatja saját véleményét, ha nyitott szemmel jár egyre kevésbé poros útjainkon.