Információs és hirdetési havilap

Megjelenik 50 ezer példányban 
Pest és Nógrád megyében, Budapesten, 
az ország nagyvárosaiban, 
valamint Szlovákiában és Romániában.
Lapmenedzser: 
 Papdi Sándor
Tördelés: 
 Lovas Zoltán
Hirdetésszervezõ: 
 Brumár György
Kiadja: 
 Poly-Mix Kft.
Felelõs kiadó: 
 Fülöp József
Terjeszti: 
 Magyar Posta Rt.
Szerkesztõség:
2132 Göd, Rákóczi út 103.
Tel./Fax: (27) 334-379