Ki fizeti a révészt?

***************************

Felhívás a helyi vállalkozókhoz sportcélú ingatlanfejlesztésben való részvételre

***************************

EU csatlakozás 2004 - A magyar termőföld

***************************

- Zeitgeist Addendum "Segitség" ez jutott az eszembe...Szinkronos (HUN) (2óra 3perc)
- Benfentesek - a válságról (1óra 40perc)
- Mikor dől be az Euro? (24perc)

***************************


******************************************************

2011.évi adótörvény változások

***************************

JÓ TUDNI mi mennyi 2010-ben!

***************************

2009. évi adótörvény változásokról (2009. július 1-től)

***************************

Göd város Helyi Építési Szabályzata - 2009. március

***************************

Önkormányzati Választási eredmények 2006 Göd

***************************

Gyurcsány Ferenc: BBC-nek adott interjú!

***************************

Őszintén magunkról!!
(Gyurcsány)


***************************

"MEGCSINÁLTUK"

Tender nyertes 150 millió Ft
- elkészült szellőzés nélkül 238 millió


***************************


Ami változik szeptembertől !!!


Személyi jövedelemadó
 • A kamatadó és árfolyamnyereség-adó 20 százalék lesz
 • A természetbeni juttatás adókulcsa 10 százalékpontot emelkedik
 • A cégtelefon magáncélú használata után adózni kell
 • 4 százalékos különadó a járulékalap felső határát meghaladó részre
 • A szellemi tevékenység adókedvezménye megszűnik
 • A nyugdíj beleszámítandó az összevont adóalapba

A vállalkozások új adói
 • 4 százalékos különadó
 • Házipénztári adó bevezetése
 • Elvárt adó bevezetése a veszteséges vállalkozásoknál

Eva
 • Az eva 15-ről 25 százalékra nő
 • Az éves várható adóelőlegre december 20-ig feltöltési kötelezettség

Általános forgalmi adó
 • A 15 százalékos kulcs 20 százalékra nő
 • A telefonáfa levonható hányada emelkedik
 • Szigorodik az importáfa-mentesség szabályozása

Illetékek
 • A gépkocsi-"átíratási" illeték emelkedik

Gépjárműadó
 • Életkor- és teljesítményalapú adóalap és adómérték

Adózás rendje
 • Adószám-felfüggesztési lehetőség büntetésként
 • Szigorodnak az ellenőrzési és becslési szabályok
 • Vagyongyarapodást vizsgáló ellenőrzések
 • Pénzügyi nyomozati jogkörrel bővül a VPOP eszköztára

Társadalombiztosítás, eho
 • Minimális járulékalap meghatározása
 • Az egyéni egészségbiztosítási járulék 6 százalék
 • A nyugdíjas foglalkoztatott 4 százalék egyéni egészségbiztosítási járulékot fizet
 • Szélesedik a járulékalap
 • A biztosítottak köre kiegészül a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével
 • Számos járulékfizetési mérték emelkedik
 • 2006 novembere után is fizetni kell az eho-t

Foglalkoztatás
 • A munkavállalói járulék 1,5 százalékra változik

Munkaügyi ellenőrzés
 • A főfelügyelőség adatbázist állít fel a vétkes cégekről, és azt nyilvánossá is teszi


***************************

Háttérinformációk a gazdaságról

Árváltozások

Csődjelentés a dörmögő gazdaságról 2005.02.15-től!

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Göd Város Önkormányzat 2005. I-III. negyedévi
költségvetésének alakulásárólNémet autópálya díjakról!

Poly-Mix Kft. HÍRlevele - 2005.augusztus 26.
Az egyes termékdíj-köteles termékek hulladékai hasznosításának rendszeres támogatási mértéke a 2004.01.01 - 2004.04.30. időszakban.Eltűnhetnek a csábító ingatlanbefektetési hirdetésekA magyar termőföld és megművelőinek sorsa szorosan összefügg. Magyarország mezogazdaságból élő polgárainak lehetőségeit drámaian korlátozzák azok a termelési kvóták, amelyeket a magyar kormány képviselői az EU-tól számukra kialkudtak.

Nézzünk néhány kiharcolt elemet a kvótákból!

Mg-i területekMagyar adottságMagyar igényAláírt kvótaElért szint %-ban
adottsághoz - igényhez
Szántóföldi bázisterület (ha)4 500 0003 653 3533 487 79277.5 - 81.2
Regionális hozam (t/ha)*5.044.73* - 93.8
Tradicionális durumbúza (ha)15 0002 50016.7
Nem tradicionális durumbúza (ha)50 0004 3058.6
Rízs (ha)18 0003 22217.9
Szárított takarmány (t)200 00049 59324.8
Cukor A (t)400 000400 454100.1
Cukor B (t)80 00012301.5
Izoglükóz A (t)130 000127 62798.2
Izoglükóz B (t)10 00010 000100.0
Kender (t)3 1082 06166.3
Len (t)1 461---0.0
Paradicsom (t)321 442130 79040.7
Őszibarack (t)1 0001 616161.6
Körte (t)1 0001 031103.1
Dohány (t)15 00012 35582.4
Beszállított tej (t)2 600 0001 782 65068.6
Közvetlenül eladott tej (t)200 000164 63082.3
Szarvasmarha kiegészítő tám. (Euro)12 000 0002 936 07624.5
Vágási prémium (állat)480 000235 99849.1
Húsmarha prémium (állat)245 00094 62038.6
Anyatehén (állat)300 000117 00039.0
Juh (állat)1 500 0001 146 00073.9**
Kecske (állat)50 000Benne a juhkvótában
*1991-ben a kukorica és a búza hektáronkénti hozama: 6710 és 5190 kg volt.
**A juh és kecske kvótát egyben határozták meg ezért annak együttes igény-értéke a viszonyítási alap. (1 550 000)Tisztelt Vállalkozó Társam!

Bizonyára több "sorstársammal" előfordult már, hogy a kilépett alkalmazott távozását követően jelentős leltárhiány keletkezett. Az ilyen jellegű problémák elkerülése érdekében figyelmetekbe ajánlom a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabályokat.

Hatályos: 1992. évi XXII. törvény - A Munka Törvénykönyvéről

170. §1

(1) A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik.

(2) Leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség) meghaladó hiány.

(3) Kollektív szerződéses rendelkezés vagy a felek eltérő megállapodása hiányában a munkáltató állapítja meg a munkáltató szervezete, illetve a leltározási szempontból önálló szervezeti egység sajátosságainak figyelembevételével

a) a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét, illetve arányát,

b) azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás, illetve a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség nem számolható el,

c) a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait, d) a leltárhiány meghatározásának szabályait,

e) a-leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket.

(4) A munkavállalót a (3) bekezdés a)-e) pontja szerint meghatározott feltételekről a leltárfelelősségi megállapodás megkötését, illetve a leltáridőszak kezdetét megelőzően tájékoztatni kell.

170/A. §2

(1) A leltárhiányért való felelősség feltétele: a) leltárfelelősségi megállapodás megkötése;

b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele;

c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása.

(2) Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség megállapításához szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felelős, de a leltári készletet kezelő munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért felelős munkavállaló előzetes hozzájárulásával foglalkoztassa az adott munkakörben, illetve munkahelyen.

(3) Leltárhiányért való felelősség csak azzal a munkavállalóval szemben érvényesíthető, aki a két egymást követő leltározás közötti időszaknak (leltáridőszak) legalább a felében a munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen dolgozott.

(4) A felelősség, illetve a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, így különösen mindazokat, amelyek a munkavállaló felelősségére kihatnak, illetve, amelyek a biztonságos és előírásszerű kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének időtartamát.

170/B. §2

(1) A leltárfelelősségi megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik.

(2) Ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli, velük csoportos leltárfelelősségi megállapodás is köthető. Ebben az (1) bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni azokat a munkaköröket is, amelyek betöltésének megváltozásakor leltározást kell tartani.

(3) A csoportos leltárfelelősségi megállapodás meghatározhatja a felelősség munkavállalók közötti megosztását is, de egyetemleges felelősség megállapításának nincs helye. Ha a csoportos leltárfelelősségi megállapodás a felelősség megosztását nem rendezi, a munkavállalók átlagkereset ük arányában felelnek.

170/C. §1

(1) A leltárfelelősségi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a leltári készletet állandóan egyedül kezelő munkavállal a leltárhiány teljes összegéért fel

(2) Ha a leltári készletet leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért felelős munkavállaló legfeljebb hat havi átlagkeresete mértékéig felel.

(3) Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók átlagkeresetének hat havi együttes összegét.

(4) Kollektív szerződés kártérítés mértékét a (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is meghatározhat] a.

170/D. §1

(1) A leltárfelelősség megállapítására irányuló eljárás részletes rendjét - kollektív szerződéses rendelkezés hiányában - a munkáltató állapítja meg.

(2) Leltározásnál a munkavállaló, illetve akadályoztatása esetén képviselője, csoportos leltárfelelősségnél az eljárási szabályokban meghatározott munkavállalók jelenlétét lehetővé kell tenni. Ha a munkavállaló képviseletéről nem gondoskodik, a munkáltató az adott szakmában jártas, érdektelen képviselőt jelölhet ki.

(3) A leltárfelelősséggel tartozó munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet és észrevételeit - kivéve, ha szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg - meg kell hallgatni.

(4) A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét - az (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - az általános szabályok szerint (173. §) érvényesítheti.

(5) A leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényt a leltárfelvétel befejezését követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt lehet érvényesíteni. Büntetőeljárás esetén e határidő harminc nap és a nyomozó hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatának közlését követő napon kezdődik.

Épűlet felújítási munka. Érdeklödni: Fülöp József (06 30 9897414)Szeméttároló-kezelő Göd határában!

Mindenki tudja utcán lakásban mennyi szemét van. Sajnos ezt így, vagy úgy kezelni kell!

TÉNYEK:

Pályázaton lehet indulni, minimális önrésszel lehet nyerni!

Sződ némi kanyarok után gesztorként jött szóba.

Pályázott, és nyert!

Tőlünk a terület Gödtől 1-2 km OVIT mögött északra van.

1. A feltételek tisztázása után kiderült, hogy 99 önk-zatnak részt kell venni egyenlő jogokkal. Az indító + érintett településeknek nem sok előjoga van. (nincs)

2. Ahol a szeméttelep megnyílna, nagy ellenállást vált ki. Ezt mindenki tudja.

A következő módon történik-történhet a döntés. Ha a lakosság 30-40% tiltakozik akkor (legyen azé a szemét aki megtermeli) politikailag nem vállalják fel a beruházást.

Szemét, a gond marad, a pénz ugrik, idő megy!

Részleteket csak személyesen tudok átadni!

Fülöp JózsefGÖD - CSOMÁD SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS, KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ÜTEMTERVE

FUNDAMENTA, LAKÁSKASSZA szerződéskötések átvétele és új szerződések megkötése ELŐMINŐSÍTÉSEN MEGFELELT VÁLLALKOZÁSOKCsatornázási pályázatunkat egy be nem jegyzett székesfehérvári cég megtámadta. A Versenyhivatal a pályázatot készítő céget 1 Millió, a tulajdonosát és a polgármestert 100 - 100 000 Ft-ra büntette. Ezért nagy csúszás várható.

A Poly-Mix Kft. 2002. június 10-től új értékesítési akciót vezetett be. A cég - Vác, Csatamező 4. alatt található - raktárbázisán épületgépészeti termékek extra árakon történő licitálására teremt lehetőséget minden hétfőn 10 órától kezdődően. A meghirdetett áruk megtekinthetők és licitálhatók az Interneten is a www.poly-mix.hu/licit honlapon.Beruházások Gödön

A képviselő - testület januári ülésének legfontosabb témája a 2002-es költségvetés tervezete volt. Szegedi Sándor polgármester elmondta, hogy az idei évre előirányzott egymilliárd - hétszáznegyvenmillió Ft-os összeg mintegy háromszorosa a hét évvel ezelőtti költségvetésnek. Szerencsés esetben - nyertes pályázatokból befolyó összeg révén - a költségvetés meghaladhatja a kétmilliárd Ft-ot is.

A tervezett bevételek biztosítják az intézmények biztonságos működésének feltételeit, sőt még tartalék is képezhető lesz! Bár a költségvetés nem tartalmazza a pótigényeket és az azokra fordítandó összeget - rendőrős, történelmi egyházak támogatása, stb. - de eddig még minden évben sikerült ezeket az igényeket valamilyen szinten kielégíteni. Valószínűleg idén is lesz erre lehetőség.

A város a 2002-es évben a tervek szerint mintegy 300 M Ft-ot költ különböző fejlesztésekre. (Sikeres pályázatok esetén a fejlesztésekre fordítandó összeg mértéke akár ennek többszöröse is lehet!)

A tervezett beruházások közül elsőrendű a termálvizes strandfürdő fejlesztése, amelyhez a Széchenyi tervből remél támogatást az önkormányzat. Nem elhanyagolható a Huzella Tivadar Általános Iskola idén elkezdődő, 8 tanteremmel történő bővítése (kb. 89 M Ft), valamint szintén pályázaton nyert mintegy 200 M Ft-ból elkezdődik az eddig még ellátatlan körzetek csatornázása is.

A másik kiemelt fejlesztés során végre megoldódni látszik az eddig évek óta húzódó és sok vitát kiváltott Ifjúsági tábor (Szakáts - kert) sorsa is. A testület jóváhagyta a Gödi Horgász Egyesülettel kötendő szerződés tervezetét. Ez alapján a mintegy másfél hektáros tó kiépítésével és majdani üzemeltetésével, az önkormányzat 2004-től évi 500 e Ft bérleti díjhoz jut, ami szintén beépíthető a majdani költségvetésekbe.Göd város 2002-ben tervezett csatorna kiépítési terve. (Pályázaton nyert összeg eredményeként)Tisztelt Látogatók!

Tájékoztatok mindenkit, hogy a Huzella Tivadar Általános iskola 8 tanteremmel történő bővítésére és a C épület felújítására kiírt közbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálására 2002. március 7-én került sor a Polgármesteri Hivatalban.

Bíráló Bizottság tagjai voltak: A tenderre 18 cég jelentkezett. Az általuk leadott ajánlati árak az alábbiakban tekinthetők meg:
Cég neveÁr (Ft)
EXCLUZIV - Bau Kft.89 403 378
MIVA Kft.144 635 665
Geszelyi Rt.145 390 426
KONTROLL ÉP Kft.145 689 937
KOMPETENS Kft.153 815 083
Orako Rt.161 008 249
RKB Építő Kft.169 824 503
Super Építő 2000 Kft.174 584 737
MÁVÉPSZER Kft.207 565 000
BAU - TRADE Kft.148 750 000
CONTOUR - BAU Rt.149 951 731
DUNA - ÉPSZER Rt.151 569 269
MODULOR Kft.154 779 867
Általános Építőipari Lak. Szöv.161 674 404
KALOTHERM Rt.171 435 716
Polaris Rt.172 205 735
M + M Építőipari Szolgáltató Kft.172 416 505
HARCON Rt.180 278 064
A tendert egyhangú szavazással az EXLUZÍV - Bau Kft. nyerte meg. A döntést nagymértékben befolyásolta a benyújtott kedvező árajánlat, valamint a cég kedvező referenciái.

Másodikként került megszavazásra a BAU - TRADE Kft., akik referenciájuk miatt (Németh László Iskola) kedvező megítélést kaptak, de árajánlatuk nem volt versenyképes.Aktuális információk: